Diamond Tower

שם היזם: חברת אורן הסלע בנייה והשקעות בע"מ

43 דירות בבניין יוקרתי במתחם ח/300 בחולון. פרויקט הדגל בחולון של חברת אורן הסלע בנייה והשקעות בע"מ.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד מירה ז'ק.

מוסד פיננסי מלווה: בנק איגוד לישראל בע"מ.