By The Park

שמות היזמים: צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ וזלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ.

שיתוף פעולה בין שתי חברות היזמות רבות המוניטין בהקמת בניין בוטיק הכולל 33 דירות בתב"ע ח/370(4) חולון.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.

מוסד פיננסי מלווה: בנק הפועלים בע"מ.