ATLANTIS מגרש 44 בת ים

שם היזם: קבוצת מזרחי בע"מ ונתנאל גרופ בע"מ.

על חוף הים בבת ים- יוקמו על ידי היזמים שני מגדלי מגורים הכוללים 148 דירות (לפני הקלות שב"ס כחלון) במסגרת joint venture בין היזמים. משרדנו יזם תביעת פירוק שיתוף ובמקביל קשר עסקאות בנייה עם מי מהבעלים ורכש את יתרת הזכויות מכונס הנכסים.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד חגית כרמלי.

מוסד פיננסי מלווה: כלל חברה לביטוח בע"מ.