OPEN

שמות היזמים: חברת סאדאב פי.די.יו בע"מ ושמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ.

במתחם ח/501 בחולון ליד המדייטק, בשיתוף פעולה של חברת סאדאב פי.די.יו בע"מ ושמשון זליג ושות' חברה קבלנית בע"מ, נבנו שני מגדלי מגורים בני 50 יח' כל אחד. בפרויקט נעשו עסקאות בניה עם הבעלים השונים וכל יזם בנה בניין אחד. משרדינו יצג את חברת סאדאב פי.די.יו בע"מ.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.

הפרויקט בוצע ללא ליווי בנקאי דבר המעיד על חוסנו של היזם.