BEONO קריית אונו

שם היזם: צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ.

פרויקט מגורים יוקרתי הכולל 91 דירות בשכונת פסגת אונו- שנבנה באמצעות היזם. העסקה נקשרה באמצעות שילוב של רכישת זכויות בקרקע, תוך שיתוף פעולה בעסקאות בניה עם יתר הבעלים. הפרויקט תוכנן ע"י האדריכל מר אבי מאייר.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.

מוסד פיננסי מלווה: בנק איגוד לישראל בע"מ.

הקודם
הבא