שדה התותים הוד השרון

שם היזם: קבוצת מזרחי בע"מ, שבירו השקעות ונכסים בע"מ.

תוכן: מגדל מגורים  שיוקם בהוד השרון ע"י שיתוף פעולה בין שני היזמים. משרדנו יזם תביעת פירוק שיתוף במגרש וכן את רכישת יתרת הזכויות מהבעלים הנותרים כמו כן יזם הסכם לשיתוף פעולה בין שני היזמים הנ"ל.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד חגית כרמלי.

מוסד פיננסי מלווה: בנק דיסקונט בע"מ.