קריית אבות באר שבע

שם היזם: אביסרור ובניו יזום ופיתוח בע"מ

בנייני מגורים הכוללים כ-120 דירות למגזר החרדי.

עו"ד מלווה: עו"ד טל קנת