קפלן אזור

צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלות בע"מ, זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ וויסמן חברה לבניין בע"מ.

עסקת פינוי בינוי בישוב אזור שגובשה והוצאה לפועל על ידי היזמים הנ"ל. במסגרת העסקה יפונו 96 דיירים ויבנו שלושה בניינים חדשים תחתיהם, הכוללים כ- 360 ויותר דירות חדשות. משרדנו מטפל בעסקה ואף יזם את צירופה של צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ לעסקה והפרויקט מבוצע כ-joint venture  בין כל שלושת החברות הנ"ל.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת, עו"ד חגית כרמלי ועו"ד עידית גורל.

מוסד פיננסי מלווה: בנק לאומי לישראל בע"מ.