צרפתי 370

שמות היזמים: צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ וזלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ.

שיתוף פעולה בין שתי חברות היזמות רבות המוניטין בהקמת בניין בוטיק הכולל 24 דירות בתב"ע ח/370 (4) חולון.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת, עו"ד עידית גורל, עו"ד חגית כרמלי ועו"ד מירה ז'ק.

מוסד פיננסי מלווה: בנק הפועלים בע"מ.