פרויקט משה רינת 7

שם היזם: נתנאל גרופ בע"מ.

33 דירות בבניין בתב"ע ח/370 (4)בחולון שהוקם על המגרש לאחר ניהול תביעת פירוק שיתוף וקשירת עסקאות עם מי מהבעלים ורכישת יתרת הזכויות מכונס הנכסים שמונה.  

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד מיטל קאן.

מוסד פיננסי מלווה: יסודות ג' נדל"ן ופיתוח שותפות מוגבלת.