מגרש 207 חולון

שמות היזמים: צבי צרפתי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ וזלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ.

שיתוף פעולה בין שתי חברות היזמות רבות המוניטין, בפרויקט הקמת בניין בוטיק הכולל 33 דירות בתב"ע ח/370 (4) חולון, שיבוצע בעוד זמן קצר.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.