מגרש 13 בת ים

שמות היזמים: קבוצת מזרחי בע"מ ונתנאל גרופ בע"מ.

מגדל הכולל 62 דירות. היזמים רכשו מספר יחידות קרקע לדירות במגרש ובמקביל ניהלו באמצעות משרדנו תביעה לפירוק השיתוף המגרש ובבמקביל קשרו עם בעלי יחידות קרקע ולדירות נוספות במגרש עסקאות בניה, כאשר היתרה תירכש מכונס נכסים.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד בטי רוזנבלום.