מגרשים בגן יבנה

שם היזם: חברת שליין השקעות בע"מ.

רכישת מתחמים למגורים במגרשים צמודי קרקע ע"י היזם הותיק מר אריה שליין מחברת שליין השקעות בע"מ, ביצוע פרצלציה וחלוקת המתחם למגרשים לבניה עצמית ושיווקם לרוכשים.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.