מגדלי פארק הים

היזם: נאות מזרחי בע"מ.

מגדל מגורים הכולל 64 דירות, בתב"ע ב.י/410 בת ים. משרדנו הוביל עסקה מורכבת ביותר במסגרתה בוצעו הליכי פירוק שיתוף במגרש, הסכמי שיתוף עם חלקות סמוכות וביצוע עסקה בשיתוף עם מרחבי פיתוח בע"מ (בפירוק מרצון) ובעלי המניות בחברה הנ"ל שירשמו כבעלי קרקע. עם חלק מהבעלים נקשרו עסקאות בנייה כאשר יתרת הזכויות נרכשה מכונס הנכסים של פירוק השיתוף במימון יסודות ג' נדל"ן ופתוח שותפות מוגבלת. הפרויקט בהליכי רישוי וצפוי להתחיל בהקדם.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד מיטל קאן.