טרסות

שם היזם: נאות מזרחי בע"מ.

בניין הכולל 48 דירות. משרדינו הגיש תביעה לפירוק השיתוף במגרש ובמקביל קשר עסקאות בנייה (קומבינציה ושירותי בנייה) עם מי מהבעלים והיתרה נרכשה מכונס הנכסים.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד מירה ז'ק.

מוסד פיננסי מלווה: "הראל" חברה לביטוח בע"מ.