בית הזית יפו

שם היזם: משה מגוז.

פרויקט בוטיק הכולל 6 דירות ברח' 3895 ביפו – המבוצע לאחר קשירת עסקת קומבינציה בין בעלי המגרש (משפחת יוספיאן) לבין היזם משה מגוז.

עו"ד מלווים: עו"ד טל קנת ועו"ד עידית גורל.

הפרויקט בוצע ללא ליווי בנקאי דבר המעיד על חוסנו של היזם.